Block 2: Ekosystem och hälsa

AAR_2014_33: Optimering av grönska i mycket tätbebyggda områden
Hur kan grönska optimeras i en mycket tät bebyggelsestruktur? Västra Valhallavägen, Stockholm, utgör studieobjekt.
Studien är genomförd av Peter Ekroth, Hanna Assargård, Nina Pisto Berg, SWECO / Mattias Litström, Utopia / Annika Börje, SWECO / Erik Andersson, Stockholm Resilience Centre / Julia Nedersjö, SBK, Stockholm / Elisabet Tornberg, Exploateringskontoret, Stockholm / Eleonor Eklind Forslin, Projektledarhuset / Lisa Klingvall, SBK, Stockholm.


AAR_2014_43: Fysisk gestaltning och folkhälsa
Hur kan gestaltning bidra till en bättre folkhälsa? Om samband mellan offentliga rum och psykisk och fysisk hälsa. Tensta och Rinkeby utgör fallstudieområden.
Studien är genomförd av: Shira Jacobs, Tengbom och My Svensdotter, Ecobeing / Stockholm Resilience Centre.


AAR_2014_44: Ekosystemtjänster i byggprocesser
Om metoder för ekosystemtjänstbedömning i tidiga skeden. Studien omfattar kartläggning av ett områdes ekosystemtjänster, analys av hur ett exploateringsprojekt påverkar dessa, samt bedömning av projektets potential att utveckla ekosystemtjänster.
Studien är genomförd av Evelina Johansson, Åsa Keane, Ulrika Stenkula och Jan Wijkmark, White.

0 kommentarer |

Skicka till en vän
Kommentarer
Lägg till kommentar
 

Har du en idé om ett forskningsprojekt?

Har du en idé om ett forskningsprojekt? Kontakta Arkus om du behöver hjälp att formulera idén tydligare för dig själv och för eventuella samarbetspartners. Läs också på webbplatsen hur du söker projektanslag hos oss för genomförandet.
Läs mer om anslag

Här bor vi

Vi sitter tillsammans med Byggherrarna, Fastighetsägarna, IQ Samhällsbyggnad och Energi- och miljötekniska föreningen mitt i City. Kontakta Arkus