Arkus hos Boverket: Om praktisk kunskap om arkitektur

| Boverket anordnar en serie om gestaltningens betydelse för en god livsmiljö. Gestaltning och PBL stod i fokus vid den första konferensen 26 oktober. Se konferensen och Arkus presentation här.

Hela skalan från översiktlig planering till konkret byggande belystes i föreläsningar och parallella sessioner. Ambitionen med dagen var att reflektera, diskutera, mötas och få nya infallsvinklar och perspektiv. Konferensen riktade sig främst till tjänstepersoner, politiker och konsulter som arbetar med gestaltning och arkitektur kopplat till plan- och bygglagen, PBL.

Länk till Boverkets dokumentation (scrolla ned en bit för Lisa Darams inlägg) >>

0 kommentarer |

Skicka till en vän
Kommentarer
Lägg till kommentar
 

Har du en idé om ett forskningsprojekt?

Har du en idé om ett forskningsprojekt? Kontakta Arkus om du behöver hjälp att formulera idén tydligare för dig själv och för eventuella samarbetspartners. Läs också på webbplatsen hur du söker projektanslag hos oss för genomförandet.
Läs mer om anslag

Här bor vi

Vi sitter tillsammans med Byggherrarna, Fastighetsägarna, IQ Samhällsbyggnad och Energi- och miljötekniska föreningen mitt i City. Kontakta Arkus