Belleville - ny medlem i Arkus

| Stiftelsen Arkus har fått förstärkning i sin medlemsstab av Belleville arkitektkontor. Belleville vill verka för en slitstark, funktionell och inlevelsefull arkitektur med lång livscykel och stark karaktär som gör sin omvärld till en grönare och skönare plats att leva på.

För att kunna åstadkomma detta inom ofta begränsade ramar och villkor tror de på att utgå från enkla, rationella principer och få men omsorgsfullt valda detaljer och material.

Belleville bedriver för närvarande ett projekt där de undersöker en ny prefabricerbar hustyp av massivträ - ett supertunt skivhuselement som utformas med grundaste möjliga husdjup, med minilägenheter. Genom en slank geometri och enkla byggprinciper ska huset kunna fogas in mellan befintlig bebyggelse och på storgårdar eller motbyggas befintliga gavlar som ett tilläggsisolerande rumslighetselement som kan ge mer boarea eller utgöra en uthyrningsdel åt bakomliggande lägenheter.

Studien är nu inne i sin slutfas, med en planerad utveckling då projektets fortsättning fått en innovationscheck från Almi.

Läs mer om Belleville arkitektkontor

Läs mer om hur du blir medlem i Stiftelsen Arkus

1 kommentarer |

Skicka till en vän
Kommentarer
  • 2017-03-19 skrev Anonym

Lägg till kommentar
 

Har du en idé om ett forskningsprojekt?

Har du en idé om ett forskningsprojekt? Kontakta Arkus om du behöver hjälp att formulera idén tydligare för dig själv och för eventuella samarbetspartners. Läs också på webbplatsen hur du söker projektanslag hos oss för genomförandet.
Läs mer om anslag

Här bor vi

Vi sitter tillsammans med Byggherrarna, Fastighetsägarna, IQ Samhällsbyggnad och Energi- och miljötekniska föreningen mitt i City. Kontakta Arkus