Nu är den här!

| "Medborgardialog - om det svåra i att mötas. Praktikers reflektioner om ett av demokratins viktigaste verktyg". Medförfattare, och redaktör för texterna i antologin är Jonna Bornemark, docent i filosofi, samt lärare och forskare vid Södertörns högskola. Hon hörs också ofta i P1s Filosofiska rummet.

Med Medborgardialog - om det svåra i att mötas fortsätter vi att sprida kunskap om det angelägna temat som innebär hur relationer ska skapas mellan medborgare och beslutsfattare inför nybyggnation och förändringar i det som är befintligt.

Texterna i antologin går på djupet och är lätta att ta till sig - nästan som skönlitteratur. De förmedlar erfarna tjänstepersoners insikter på ett direkt sätt, och klargör frågeställningar pedagogiskt, mot bakgrund av filosofers och sociologers forskning.

Boken fanns vid Decodes och träff i Almedalen.

ISBN: 978-91-980422-5-2

Ordinarie pris: 250 sek + 6% moms och frakt.

F-pris, för medlemmar: 125 sek + 6% moms och frakt.

Medborgardialog - om det svåra i att mötas är en del av projektet Decode på KTH. Det finansieras av Vinnova, KTH, SGBC och Tyréns m fl.

Beställ boken här!

0 kommentarer |

Skicka till en vän
Kommentarer
Lägg till kommentar
 

Har du en idé om ett forskningsprojekt?

Har du en idé om ett forskningsprojekt? Kontakta Arkus om du behöver hjälp att formulera idén tydligare för dig själv och för eventuella samarbetspartners. Läs också på webbplatsen hur du söker projektanslag hos oss för genomförandet.
Läs mer om anslag

Här bor vi

Vi sitter tillsammans med Byggherrarna, Fastighetsägarna, IQ Samhällsbyggnad och Energi- och miljötekniska föreningen mitt i City. Kontakta Arkus