Ny rapport: Arkitekturforskning och praktik

| Kunskap om kunskap är ett ämne som behöver byggas på. Nu presenterar vi en rapport om hur forskare på arkitekturskolorna ser på sin forskning och relationen till praktiken. Rapporten som är skriven av docent Karin Fridell Anter bygger på intervjuer och enkätsvar.

Länk till rapporten>>

 

0 kommentarer |

Skicka till en vän
Kommentarer
Lägg till kommentar
 

Har du en idé om ett forskningsprojekt?

Har du en idé om ett forskningsprojekt? Kontakta Arkus om du behöver hjälp att formulera idén tydligare för dig själv och för eventuella samarbetspartners. Läs också på webbplatsen hur du söker projektanslag hos oss för genomförandet.
Läs mer om anslag

Här bor vi

Vi sitter tillsammans med Byggherrarna, Fastighetsägarna, IQ Samhällsbyggnad och Energi- och miljötekniska föreningen mitt i City. Kontakta Arkus