Vad är kunskap?

| I en tid av alternativa fakta, ett medieflöde som rinner snabbt och svåröverskådligt och ett forskningslandskap som kan tyckas lika svåröverskådligt, får det förvånansvärt outforskade ämnet kunskapshistoria en särskild tyngd. Här i Månadens tanke är en snabb introduktion, i en essä skriven av Johan Östling, docent i historia och Pro-Futura-forskare vid Lunds universitet och Swedish Collegium for Advanced Study (SCAS) i Uppsala.

Länk till Månadens tanke>>

 

0 kommentarer |

Skicka till en vän
Kommentarer
Lägg till kommentar
 

Har du en idé om ett forskningsprojekt?

Har du en idé om ett forskningsprojekt? Kontakta Arkus om du behöver hjälp att formulera idén tydligare för dig själv och för eventuella samarbetspartners. Läs också på webbplatsen hur du söker projektanslag hos oss för genomförandet.
Läs mer om anslag

Här bor vi

Vi sitter tillsammans med Byggherrarna, Fastighetsägarna, IQ Samhällsbyggnad och Energi- och miljötekniska föreningen mitt i City. Kontakta Arkus