Att söka anslag hos Arkus

Nästa ansökningstillfälle är den 1 oktober 2017.

Arkus främjar praktiknära kunskapsutveckling via projektanslag och publicering. Arkus medlemmar står för den största delen av utbetalade anslag. Genom medlemskap stöttar företag, kommuner och myndigheter kunskapsaktiviteter som ytterst syftar till att vara till nytta för aktörer som producerar arkitektur. Läs här hur det går till att söka stöd för projekt hos Arkus:

Den byggda miljöns påverkan på samhället är betydande, finansiellt krävande och ofta irreversibel i ett hundraårsperspektiv - i såväl positiv mening som i negativ. Arkitekter och ingenjörer har, som leverantörer och beställare, ett samhällsansvar att ge offentliga och privata beslutsfattare gedigna underlag som syftar till hållbarhet bortom valperioder och kvartalsekonomi.

Att utveckla relevant, praktiknära kunskap för arbete med hållbar stadsutveckling är därför angeläget mot bakgrund av de globala och lokala utmaningar som den accelererande urbaniseringen innebär - miljömässigt, socio-kulturellt, ekonomiskt och rumsligt. Grundläggande forskning behövs, tillsammans med insatser inom utveckling, innovation och demonstration. Aktörer inom akademi, näringsliv, offentlig sektor och civilsamhället behöver i nära samverkan utveckla nyskapande processer och helhetslösningar, verka för genomförande och fortlöpande följa upp färdiga miljöer.

Så här söker du:

Arkus är öppet för alla sökande. Ansökanstillfällen sker två gånger per år: 1a februari och 1a oktober. Blankett för ansökan finns längst ned på denna sida.

När ansökningar kommit in skickas de till Arkus styrelse och som håller ett beslutsmöte inom ca 1 månad från det att ansökningarna kommit in. Efter mötet skickas styrelsens beslut till varje sökande. I mån av tid åtföljs ett eventuellt avslag av en motivering.

Att söka medel hos Arkus innebär att utveckla kunskap som är relevant för praktiken. Vi ställer oss positiva till samverkan med andra finansiärer och det är därför en bra sak att delge oss vilka övriga aktörer som man har kontakt med, eller avser att kontakta.

Att tänka på vid ansökan:

 • Undersök kunskapsfronten inom valt område och formulera ett projekt som avser att fylla i luckor eller utvecklar den.
 • Var så konkret och avgränsad som möjligt. Om projektet inriktar sig på att formulera en tidigare outredd fråga - börja med en förstudie.
 • Försök att redan vid ansökan involvera kompetens som är relevant för frågeställningen, via referensgrupp.
 • Uppskatta kostnad för uppgiften med utgångspunkt från en timpeng på ca 650 sek.
 • Forskningsarbete är momsfritt.
 • Bilägg cv för samtliga i projektgruppen.
 • Vi tar emot ansökningar digitalt och per papperspost. Om ansökan skickas digitalt: Skriv ANSÖKAN i mailets ärende-rad. Om ansökan skickas med papperspost: Tänk på att handlingen ska kopieras i åtta exemplar. Fäst därför ihop papper med gem (inte med klammer) och försök hålla en konsekvens vad gäller enkel- eller dubbelsidiga original.
 • Notera att Arkus inte beviljar anslag för examensarbeten, doktorsavhandlingar eller resor.

Nästa datum för ansökan är 1 oktober 2017. Blankett för ansökan hittar du här nedan. 

Skicka din pappersansökan till:

Stiftelsen Arkus
Box 161 32
103 23  Stockholm

Du kan också skicka din ansökan via e-post till: info@arkus.se

2 kommentarer |

Skicka till en vän
Kommentarer
 • 2011-12-11 skrev Olof Pettersson

  Söker anslag för utveckling och forskning i behandlings system av tak- och väggar i biltunnlar. Gällande både färg system och applicerings teknik. Vi har väl beprövade rengöringsmedel och silikatfärg-er, som vi tror är bra utgångsläge för fortsatt forskning.

 • 2012-02-01 skrev Julia Glad

  Hej! Jag undrar om det finns någon sista ansökningsdag, och när denna i så fall är? MVH Julia

Lägg till kommentar
 

Har du en idé om ett forskningsprojekt?

Har du en idé om ett forskningsprojekt? Kontakta Arkus om du behöver hjälp att formulera idén tydligare för dig själv och för eventuella samarbetspartners. Läs också på webbplatsen hur du söker projektanslag hos oss för genomförandet.
Läs mer om anslag

Här bor vi

Vi sitter tillsammans med Byggherrarna, Fastighetsägarna, IQ Samhällsbyggnad och Energi- och miljötekniska föreningen mitt i City. Kontakta Arkus