Program: Energi och arkitektur

Just nu prioriteras ansökningar för studier som gäller energiområdet. Studierna ska handla om tydliga kopplingar mellan teknik, människor/verksamheter och arkitektur, eller om förutsättningar som är nödvändiga för att arkitektur ska skapas.

Sökande uppmanas inför ansökan att göra research kring det aktuella kunskapsläget på området. Vidare önskar vi att studier omfattar kontakter med andra discipliner som är relevanta för vald frågeställning - antingen genom samarbete i projektgrupp, eller tydlig angivelse om kontakter via exempelvis referensgrupp. Studier som kopplas till ett specifikt case välkomnas särskilt.

Information om att söka stöd hos Arkus och ansökningsblanketter finns på vår hemsida www.arkus.se under fliken Att söka anslag.

 

0 kommentarer |

Skicka till en vän
Kommentarer
Lägg till kommentar
 

Här bor vi

Vi sitter tillsammans med Byggherrarna, Fastighetsägarna, IQ Samhällsbyggnad och Energi- och miljötekniska föreningen mitt i City. Kontakta Arkus

Har du en idé om ett forskningsprojekt?

Har du en idé om ett forskningsprojekt? Kontakta Arkus om du behöver hjälp att formulera idén tydligare för dig själv och för eventuella samarbetspartners. Läs också på webbplatsen hur du söker projektanslag hos oss för genomförandet.
Läs mer om anslag