Länkar

Vi bygger en länklista till organisationer som arbetar med forskning inom arkitektur, samhällsbyggnad och inom form/designområdet. Listan är under uppbyggnad och kompletteras efter hand. Hör gärna av dig till oss om du har tips om någon som bör finnas med.

Arkitektur, samhällsbyggnad - högskolor

Sverige - Arkitektur

Sverige - Inredningsarkitektur / möbler /design

Sverige - Landskapsarkitektur

Sverige - Fysisk planering och hållbar utveckling

Danmark

Finland

Norge

Holland

Kina

Spanien

Storbritannien

Tyskland

USA

Info, internationellt


Statliga myndigheter

Sverige

Danmark

Holland

Stiftelser

Sverige

 

Forskningsprogram

 

Museer och institut med publik verksamhet

Sverige

Norden

Nederländerna

Storbritannien

Turkiet

Branschorganisationer

Sverige

Norden

UK


Internationellt; nätverk, databaser, övrig webb


Kommunala organisationer


Tidskrifter

Sverige

Norden


Förlag

Bloggar

Sverige


Kunskapsområden

Stadsutveckling/hållbar utveckling


Övrigt

0 kommentarer |

Skicka till en vän
Kommentarer
Lägg till kommentar
 

Har du en idé om ett forskningsprojekt?

Har du en idé om ett forskningsprojekt? Kontakta Arkus om du behöver hjälp att formulera idén tydligare för dig själv och för eventuella samarbetspartners. Läs också på webbplatsen hur du söker projektanslag hos oss för genomförandet.
Läs mer om anslag

Här bor vi

Vi sitter tillsammans med Byggherrarna, Fastighetsägarna, IQ Samhällsbyggnad och Energi- och miljötekniska föreningen mitt i City. Kontakta Arkus