Om Arkus

Stiftelsen Arkus är ett självständigt forum för forskning och utveckling inom arkitektur och samhällsbyggnad.

Vi verkar för och med föreningen Arkus medlemmar, som består av landets ledande arkitektföretag. Arkus arbetar branschnära och fungerar som komplement till högskolornas forskning.

Stiftelsens uppdrag är att initiera, planera och finansiera forsknings- och utvecklingsprojekt där resultaten återförs direkt till föreningens medlemmar och deras verksamhet. Arkus är också ett forum för debatt och kunskapsutbyte. Vi möjliggör utvecklande möten mellan arkitekter, beställare av arkitektur och byggd miljö, beslutsfattare, högskolor och andra aktörer som arbetar med forskning och utveckling inom området.

Välkommen att läsa mer på webbplatsen om stiftelsens verksamhet och vilka fördelar ett medlemskap i föreningen ger.

Skicka till en vän
 

Har du en idé om ett forskningsprojekt?

Har du en idé om ett forskningsprojekt? Kontakta Arkus om du behöver hjälp att formulera idén tydligare för dig själv och för eventuella samarbetspartners. Läs också på webbplatsen hur du söker projektanslag hos oss för genomförandet.
Läs mer om anslag

Här bor vi

Vi sitter tillsammans med Byggherrarna, Fastighetsägarna, IQ Samhällsbyggnad och Energi- och miljötekniska föreningen mitt i City. Kontakta Arkus