Här hittar du alla intressanta projekt som beviljats anslag av Arkus och som pågår just nu (2015).

  • Trygghet i boendet - litteraturöversikt, Niklas Roth
  • Inspirationsskrift Fönsterluckor, Marja Lundgren
  • IEA - Effektivt utnyttjande av solenergi genom god arkitektur Flerbostadshusens arkitektur och byggnadsdelar, Laila Reppen och Cecilia Ström
  • Så utvecklar miljonprogrammens invånare sina områden själva, Carlos Rojas

  • Agila processer, Yves Chantereau
  • Barn i tät stad, Suzanne de Laval  
  • Grönskans roll i en klimatsmart stad, Carola Wingren
  • Kunskapsöversikt om kopplingar mellan arkitektur, hälsa och social hållbarhet, Maria Håkansson och Linus Sundin Eriksson


3 kommentarer | Kategorier: pågående projekt

Skicka till en vän
Kommentarer
Lägg till kommentar
 

Har du en idé om ett forskningsprojekt?

Har du en idé om ett forskningsprojekt? Kontakta Arkus om du behöver hjälp att formulera idén tydligare för dig själv och för eventuella samarbetspartners. Läs också på webbplatsen hur du söker projektanslag hos oss för genomförandet.
Läs mer om anslag

Här bor vi

Vi sitter tillsammans med Byggherrarna, Fastighetsägarna, IQ Samhällsbyggnad och Energi- och miljötekniska föreningen mitt i City. Kontakta Arkus