• Arkus fyller 30!

  Och önskar en härlig sommar! Just nu firar vi att "Medborgardialog - om det svåra i att mötas" snart är klar. Red: Jonna Bornemark och Jonathan Metzger. Maria Raymondsdotter gjorde illustrationen.

 • Arkus finns på Drottninggatan 33!

  Vi sitter i samma lokaler som Byggherrarna, IQ Samhällsbyggnad och EMTF. Här hittar ni våra kontaktuppgifter!  

 • Illustration Mattias Adolfsson, Söderberg Agentur

  Beställ Arkus böcker

  I Arkus bokhylla finns fullt av spännande publikationer. Som medlem får du dessutom en fin rabatt när du beställer böcker från vår webbplats. Illustration: Mattias Adolfsson

  Kolla in beställningssidan!

 • Nu kommer den snart!

 • Ny rapport! Carlos Rojas: 15 myter om miljonprogrammen

 • Månadens tanke maj: Stadens hotade mötesplatser

 • Välkommen på prat om kunskapsutveckling i arkitektföretag

 • Ny rapport: 15 myter om miljonprogrammen - Release fredag 22 april!

 • Vårt yttrande angående Gestaltad livsmiljö

 • Daylight as a driver of change

 • Urkunder och husgudar - pionjärernas litteratur och andra källor till landskapsarkitektur

 • Månadens tanke mars: Att axla rollen som konstruktivt motstånd

 • Nu finns "Urbana nyanser av grönt" att ladda ner

 • Månadens tanke i februari: Paul Rogers om bristen på dagsljus i skyskrapor

 • Välkommen på remisseminarium för utredningen Gestaltad livsmiljö

 • Tips på extern kurs: Medborgardialog – varför då?

 • Slutrapportering av AAR_2014

 • Månadens tanke, november

 • Månadens tanke oktober: Var med i ett tankeexperiment

 • Ny bok: Bygga stad för barn - en kunskapsöversikt om barn och ungdomar, täta stadsmiljöer och metoder för delaktighet och barnkonsekvensanalys

 • Arkus ledde rundabordsamtal och tips om text om sociala faktorer

 • Månadens tanke september

 • Månadens tanke augusti

 • Johan Rockströms sommarprat

 • SvD: Arkitekten Lisa Daram river och gör om på Medborgarplatsen

 • Månadens tanke juni: Ta i trä!

 • Arkitektur och solenergi

 • Ny bok: Medborgardialog - demokrati eller dekoration?

 • Arkus besvarar remissen om ArkDes inordnande i Moderna museet

 • Gör plats för barn och unga

 • Månadens tanke april: Fronesis - Det affärsmässiga hemmet

 • Dokumentation & referat: Delrapportering av AAR_2014

 • Arkuscitat i förstudie om Uppsalas arkitekturpolitik

 • "Fast i den corbusianska smygromantiken" - Arkus-krönika i Betongindustrin

 • Månadens tanke mars: Bernardo Secchi

 • Månadens tanke februari: En energieffektiv förskola

 • Se våra filmer från seminariet om social mobilisering i miljonprogram

 • Ny rapport: Badrumssyndromet

 • Ny rapport - Skolans och förskolans utemiljöer